Downloads

HRI Project

Geplaatst op

Please find the attached paper “HRI for Legal Validation: On Embodiment and Data Protection”, which has been presented at the IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) in the first week of September. The study was started from an initial question “Can current existing laws be effective regulatory tools to emerging robotic […]

Downloads

Zomer Nieuwsbrief 2020

Geplaatst op

Graag deelt het bestuur deze nieuwsbrief met u om het broodnodige contact met u te blijven onderhouden. Er is ook een urgente aanleiding voor deze nieuwsbrief. Het kabinet heeft een ontwerp-coronawet naar de Kamer gestuurd en voorziet een invoering in het najaar van 2020. Een eerder gestelde datum van 1 juli 2020 bleek niet haalbaar. […]

Downloads

OECD Principles on AI

Geplaatst op

De OECD Principles on Artificial Intelligence zijn op 22 mei 2019 aangenomen door OECD lidstaten, nadat the Council recommendations on Artificial Intelligence door overheden is ondertekend. Naast OECD lidstaten hebben ook andere landen zoals Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Peru en Roemenië de OECD Principles on AI ondertekend.