Home

Actueel

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht (NVAIR)!

Waarde leden,

De ontwikkelingen  op het gebied van Robotica en AI volgen elkaar in snel tempo op. Artificiële systemen beheersen de handel op de beurs, Siri beantwoordt al je vragen en je slimme meter wordt steeds slimmer. Big data is de grondstof en AI systemen verwerken deze half-fabrikaten tot nieuwe informatie en producten. Deze data en producten vormen een steeds groter bestanddeel van het economisch en sociaal functioneren van onze maatschappij. Ook zal de invloed van AI op talrijke besluitvormingsprocessen op politiek en economisch terrein steeds diepgaander optreden. Er zullen zich vraagstukken aandienen over het gebruik van AI bij opsporingsactiviteiten door de politie en bij de rechtspraktijk, zowel binnen de advocatuur als de rechtspraak. 

Daarnaast zal het vervoer, de medische sector en de totale diensten industrie in toenemende mate geïntegreerd zijn met AI en robotica.


Tijd voor een nieuwe studievereniging die deze ontwikkelingen positief- kritisch beschouwt. Deze nieuwe studievereniging is opgezet om samen met de leden de maatschappelijke en juridische consequenties van AI en Robotica tegen het licht te houden.

De bedoeling is om studiecommissies met de leden, op multidisciplinaire leest geschoeid, op te zetten die de jaarvergaderingen voorbereiden door een interessant onderwerp bij de kop te pakken en  sprekers op dat terrein uit te nodigen om de vergaderingen een succesvolle invulling te geven.

De vereniging staat open voor een ieder die enthousiast en/of kritisch staat tegenover de ontwikkelingen op het terrein van AI en Robotica. Wij hopen op nieuwe leden uit de praktijk, wetenschap en met name studenten met het oog op de toekomst!

Rob van den Hoven van Genderen,

Voorzitter