Graag deelt het bestuur deze nieuwsbrief met u om het broodnodige contact met u te blijven onderhouden. Er is ook een urgente aanleiding voor deze nieuwsbrief. Het kabinet heeft een ontwerp-coronawet naar de Kamer gestuurd en voorziet een invoering in het najaar van 2020. Een eerder gestelde datum van 1 juli 2020 bleek niet haalbaar. Conform onze ledenraadpleging van afgelopen mei wordt van de NVAIR een alerte houding verwacht. U leest in deze nieuwsbrief een eerste reactie van NVAIR-voorzitter Rob van den Hoven van Genderen. Graag ook extra aandacht om bij te dragen aan de NVAIR-kennisbank (zie de oproep aan het einde van de nieuwsbrief).

LET OP! 10 september event is verplaatst naar nog een onbekende datum!