Om meer structuur te geven aan de werkzaamheden van een NVAIR Commissie heeft het bestuur een document opgesteld met richtlijnen voor een efficiënte en succesvolle samenwerking.