Gezichtsherkenningstechnologie kan een nuttige bijdrage leveren aan de beveiliging van computers, smartphones gevoelige bestanden en locaties. Ook heeft de techniek nut bij het functioneren van camera’s op autonome voertuigen en andere applicaties. Daar tegenover staat dat deze vorm van identificatie gebruikt en misbruikt kan worden door partijen waar de betrokkene geen weet van heeft.

Rob van den Hoven van Genderen (voorzitter NVAIR) schrijft hierover op Privacyweb. https://www.privacy-web.nl/artikelen/vormt-clearview-een-helder-zicht-op-het-einde-van-de-privacy