Op donderdag 28 januari, internationale dag van dataprivacy, vond de NVAIR-jong bijeenkomst plaats in samenwerking met project HIVEMINDS.  Project HIVEMINDS bestaat uit een team van jonge designers en innovators met een gezamenlijke passie over ‘human digital rights’. 

Tijdens het gastcollege kwam dit onderwerp ruimschoots aan bod. Het college opende met de vraag wat er nodig is voor een positief toekomstscenario met betrekking tot artificial intelligence en de steeds grotere rol die AI gaat spelen in de online en offline wereld. Om de jong-leden beter in staat de stellen deze vraag te beantwoorden begon HIVEMINDS het college met de consequenties van het toepassen van AI in de huidige rechtspraak. De “counter-surveillance” cultuur werd besproken, met als voorbeeld de Hong Kong beweging, waar inwoners van Hongkong zich door middel van afschermende kleding beschermen tegen de gezichtsherkenningsalgoritmes van overheidsinstanties.

Zou iedereen het recht moeten hebben op privacy? En leiden algoritmes voor gezichtsherkenning vooral tot ongelijkheid of is dit juist een veelbelovend middel voor de toekomst? Vragen als deze werden gesteld en al snel bleek dat, wanneer er een groep mensen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar bijeenkomt, er heel verschillend over onderwerpen als deze wordt gedacht. 

HIVEMINDS heeft in ieder geval een duidelijke visie met betrekking tot de toepassing van AI in privacy en toezicht. In hun manifest vatten zij een aantal punten samen die volgens hen belangrijk zijn om de vraag te beantwoorden waarmee het college opende. Volgens hen is onder andere transparantie in het gebruik van onze data en het elimineren van bias in de algoritmes cruciaal voor een positief toekomst scenario.