Waarom is kunst nuttig voor (NV)AIR

Kunst spreekt tot de verbeelding en wekt gevoel(ens) op. We denken dat kunst kan helpen om de begripsvorming over AIR toegankelijker en realistischer te maken. En in de huidige technologie gedreven wereld is en wordt de behoefte aan deze menselijke eigenschappen volgens ons sterker. Daarom vinden wij dat kunst en AIR dichter bij elkaar moeten komen. Onze vereniging is bij uitstek een platform om daaraan bij te dragen en invulling te geven.

Wat valt er onder kunst

Wij gaan uit van een gevestigd begrip van kunst. Kunst is onder meer toneel, verhalen, tekeningen, gedichten, film, theater, dans en muziek. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst. Het gaat dus om elk creatief of innovatief product dat tot stand is gekomen door vaardigheid en verbeelding.

Hoe verbinden we kunst en (NV)AIR

Bij onze activiteiten gaan we uit van kunst als instrument om onze doelstellingen te bereiken. Daarnaast kijken we naar de autonome kant van kunst, waarin de manier van werken van een kunstenaar tot uitdrukking komt. Een andere benadering is ‘kunstwerken’ gemaakt door AIR.

Het eerste kwartaal van 2020 wordt een overzicht van een aantal concrete activiteiten gemaakt. De resultaten van deze activiteiten zullen op de ledenvergadering van 14 mei 2020 worden gepresenteerd.

Wie zitten er aan de ‘kunst’-tafel

Wij zijn gestart met een selecte groep kunstliefhebbers (5 juristen) om het aankomende ledenjaar vorm en invulling te geven aam het thema ‘Kunst en (NV)AIR’. Onze activiteiten zijn bedoeld om intern binnen de vereniging te delen, maar ook naar buiten toe willen wij aandacht vragen voor de voordelen van kunst in relatie met AIR.

De groep staat open voor bijdragen van de andere leden. Je bent van harte uitgenodigd om mee te helpen aan onze doelstellingen. Neem daarvoor contact op met Giep Hagoort, secretaris van NVAIR.

Activiteiten ‘kunst’-tafel

  • Schrijven recensies over AI/data gerelateerde verhalen
  • Schrijven recensies over AIR gerelateerde tentoonstelling
  • Interactie politiek en de vereniging over kunst/cultuur en AI/data
  • De relatie IE versus AI als kunstwerk en AI als maker
  • Toneelspel over verschil in denken tussen mens en robot
  • Studie/onderzoek naar STEAM in plaats van STEM https://theconversation.com/steam-not-stem-why-scientists-need-arts-training-89788?
  • Lezing door kunstenaars over hun werk en AI/data, bv Daan Roosegaarde, Dries Verhoeven, Ronald Giphart
  • Studie over AI machine dat duidelijk maakt wat AI is
  • AI-werk dat AI kunstwerk maakt om het concept van AI onder de aandacht te brengen

Concept ‘Kunst en (NV)AIR’, 17-12-2019
Met dank aan Cheryl de Meza.