Beste leden,

Op de 21e september a.s. zal onze algemene vergadering met als thema “Cyberwar en Killerrobots” vanaf 13:30 uur plaatsvinden in het mooie stadskasteel “Oudaen” te Utrecht, eenvoudig te bereiken vanaf het Centraal Station.

Datum                 : donderdag 21 september 2023

Locatie                : Oudaen te Utrecht

Aanvang             : 13.00 ALV

                                14.00 themabijeenkomst

Einde                   : 17.00

Diner                    : 18.00 (na aanmelding).

Programma

Algemene Ledenvergadering

13.00-13.55 ALV

Themabijeenkomst

14:00-14.05 Welkom Themabijeenkomst met inleiding door de voorzitter: Cyberwar, Killerrobots, AI in oorlogvoering

14:05-15.00 Ann-Katrien Oimann, Doctoral Researcher Royal Military Academy, Department of Behavioral Sciences, KU Leuven Institute of Philosophy (video verbinding)

15:00-15:30 Anne Naidibaidze: Developments of Autonomous weapons in China, Russia and the US (video verbinding); toelichting zie hieronder in eerdere mail

15.30-16.00 theepauze

16.00- 16.30 prof. dr. Rob van den Hoven van Genderen: Autonomous Legal Weapons Systems (LAWS): is een verbod reëel?

16:30-17:00 interactieve discussie met panel en voorstel Manifest

17:00-18:00 borrel

18.00 Diner

Hybride

Daarnaast hebben we besloten om de bijeenkomst hybride te houden. Dit betekent dat je fysiek welkom op locatie in Utrecht of online. Degene die zich aanmelden ontvangen van mij de link om via Teams online de themabijeenkomst te kunnen volgen.

Themabijeenkomst “killerrobots” ofwel, AI in oorlogvoering

AI heeft vele vormen en de defensie-industrie is als altijd voorloper in de toepassing van nieuwe technologie op alle fronten. AI in propaganda, verkenning, wapenbesturing en analyse van de vijand.  Maar waar we, gestuurd door science fiction films, het eerste aan denken zijn de autonoom opererende killerrobots. Die zijn er nog niet, al scheelt het niet veel; drones worden nog voor een groot deel bestuurd door mensen, maar met toenemende AI-toepassing zullen deze steeds autonomer opereren in het bereiken van hun doel, van verkenning tot vernietiging van de vijand.

Er zijn inmiddels steeds meer pogingen gedaan om de ontwikkeling van zogenaamde LAWS (Lethal Autonomous Weapon Systems) te binden aan regels om te komen tot beperking in de zin van “meaningful human control” (wat dat dan ook moge zijn), maar landen als, VS, China en Rusland doen daar niet aan mee. Eerst door-ontwikkelen en dan verbieden voor andere landen, net zoals het non-proliferatieverdrag op nucleaire wapens. De schurkenstaten zullen zich niet laten weerhouden…

Ook in Nederland werd in februari 2023 een internationale conferentie gehouden over Responsible AI in the Military Domain (hierna: REAIM):

“REAIM richt zich op een verantwoorde toepassing van kunstmatige intelligentie (hierna: AI) in het militaire domein. AI wordt breed beschouwd als één van de meest invloedrijke en mogelijk disruptieve technologieën en kent vele militaire toepassingen. Daarmee is AI een sleutelonderwerp in de discussies over kansen en bedreigingen van nieuwe technologie in het militaire veiligheidsdomein. REAIM voorzag in een tijdige en noodzakelijke start van een mondiale dialoog over de verantwoorde militaire inzet van deze technologie.”

Het resultaat van deze bijeenkomst was een zogenaamde Call to Action met een oproep om de dialoog over verantwoorde militaire AI op te starten op inclusieve wijze en met inbegrip van alle betrokken stakeholders [1] en een oproep aan stakeholders om verantwoordelijkheid te nemen.

Dus er wordt verder gepraat zonder concrete plannen voor beperking van de toepassing van AI in de militaire industrie, als het maar inclusief is en echte beslissingen op de lange baan schuift.

Is het nodig om de toepassing van AI in het militaire domein te beperken of weten we nu al dat dat toch een verloren zaak is?

Dat is het thema van onze bijeenkomst.

Komt allen!

Rob van den Hoven van Genderen, voorzitter

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-themabijeenkomst-killerrobots-ofwel-ai-in-oorlogvoering-716726005777?aff=oddtdtcreator

Diner

Na afloop (18.00 uur) hebben we een diner in Oudaen. De kosten zijn voor eigen rekening. Wanneer je aan het diner wilt deelnemen dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar wijst@bg.legal.