Tijdens de maand van de Artificial Intelligence vond op 26 oktober 2020 in het cultuurhuis Felix Meritis in Amsterdam de Symbolische Rechtbank plaats.

Een autonome auto was betrokken bij een ongeluk waarbij het slachtoffer is overleden. Op het moment van het ongeluk was de bestuurster aan het e-mailen met een vriendin en had haar handen niet aan het stuur. De bestuurster en de eigenaar van het algoritme wezen naar elkaar. De Symbolische Rechtbank wierp de vraag op: welke partij is aansprakelijk voor het ongeluk?

Na een introductie over Artificial Intelligence en aansprakelijkheidsrecht door ons lid Rob van de Hoven van Genderen en een beschrijving van de omstandigheden waaronder het ongeluk heeft plaatsgevonden door Frans Bauduin, was het de beurt aan de advocaten om hun pleidooien te houden, onder toeziend oog van gelegenheidsrechter Bahram Sadeghi.

Twee topadvocaten verdedigden vurig het standpunt van hun cliënten.

Uitdaagster Lisette Varossieau bepleitte dat de bestuurster geen blaam treft en erop mocht vertrouwen dat de auto op tijd zou remmen. Nu de auto dit niet had gedaan, kon volgens Varossieau worden vastgesteld dat het algoritme gebrekkig was.

Verdedigster Nine Bennink (tevens lid van de vereniging) richtte haar peilen juist op het gedrag van de bestuurster en bepleitte dat een algoritme niets meer of minder is dan menselijke input en dat mensen te veel vertrouwen op de techniek. Zij verdedigde dat het algoritme niet gebrekig was en dat de bestuurster voldoende was ingelicht over de risico’s van Artificial Intelligence.

Na een kort beraad in de raadkamer wees de Symbolische Rechtbank vonnis en oordeelde dat de bestuurster voor het grootste deel aansprakelijk was voor het dodelijke ongeluk omdat de bestuurster naar huidig recht altijd de eindverantwoordelijkheid heeft bij het gebruik van een zelfsturende auto. Of dit in de toekomst ooit anders wordt, valt te bezien.

Door Nine Bennink