“Wij zijn geen door de NOvA erkende opleidingsinstelling. Wij mogen dan ook geen opleidingspunten voor advocaten toekennen. Bij een niet-erkende opleidingsinstelling kunt u zelf de opleidingspunten toekennen. Aan de hand van artikel 4.4 van de ‘Verordening op de advocatuur’ kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.”

https://www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po/onderwijs-volgen-bij-niet-erkende-opleidingsinstellingen