De coronacrisis woekert nog steeds door, maar gelukkig kunnen we wel met elkaar digitaal communiceren! Hierbij Nieuwsbrief #2.

Yuval Noah Harari schreef in zijn derde bestseller “We kunnen dus maar beter onze juristen, politici, filosofen en zelfs de dichters oproepen om zich te verdiepen in de netelige vraag hoe we het eigendom van data moeten reguleren.” Dat was in 2018 naar aanleiding van een onvoorstelbare dataverzameling en ging over de vraag wie dan de eigenaar van deze data is. Het coronavirus was nog ver weg. De oproep zelf blijft nog onverminderd van kracht, nu overheden en instellingen corona-gerelateerde data aan het verzamelen zijn al dan niet in overeenstemming met de privacy van de burgers.

De nieuwsbrief besteedt er al enige aandacht aan. In samenwerking met de leden kan de nieuwe vereniging een leidende positie in het maatschappelijk debat over big data, AI en recht innemen. Laat ons weten wat u professioneel beweegt!

We hopen dat u enige tijd kunt vinden om kennis te nemen van de artikelen en columns. Vanaf deze plaats zeggen we NVAIR-lid Nine Bennink dank voor de vormgeving van deze nieuwsbrief.

Uiteraard kunt u desgewenst de nieuwsbrief in eigen omgeving verder verspreiden. 

Het bestuur wenst de NVAIR-leden nogmaals alle sterkte toe, met groet,

Rob van den Hoven van Genderen, voorzitter
Giep Hagoort, secretaris (redacteur)
Hub Dohmen, penningmeester
Willem F. Korthals Altes (eindredacteur)
Merel Dorgelo
Leonore ten Huisen
Julia van Leeuwen