Het was voor onze vereniging, evenals voor de hele maatschappij een jaar als geen ander. Corona stak elke ontwikkeling naar de kroon in negatieve zin. Toch kan naast de maatschappelijke ontwrichting ook worden gewezen op positieve punten die zeker in het kader van onze jonge vereniging aandacht hebben gekregen. De ontwikkelingen op het gebied van internetcommunicatie en AI hebben er voor gezorgd dat de samenleving is blijven communiceren. Overlegstructuren en onderwijs bleken mogelijk via programma’s waar de meeste van ons geen weet van hadden. Sociale contacten zijn merendeels teruggebracht tot deze manier van contact. Ook onze bijeenkomsten, uitgesteld tot november in de hoop weer elkaar op een meer fysieke manier te kunnen begroeten moesten terugvallen op beeldschermontmoetingen.Toch bleek,evenals onze voorjaarsbijeenkomst ook bij deze najaarsbijeenkomst over aansprakelijkheid van AI het enthousiasme van onze leden door de actieve deelname en inspirerende bijdragen. Mede namens het bestuur spreek ik de hoop en verwachting uit dat dat enthousiasme ook in de nabije toekomst niet wordt getemperd en dat we in 2021 weer op “normale”wijze  bijeen kunnen komen.

Ik wens iedereen, mede namens het hele bestuur, prettige feestdagen en een hoopvol en gelukkig 2021 toe.

Rob van den Hoven van Genderen,

voorzitter