Dit is het eerste verslag van een volledig jaar Nederlandse Vereniging voor Artificial Intelligence en Robotrecht (NVAIR). Helemaal juist is dit niet: de NVAIR kwam pas op 27 juni 2019 door het passeren van de notariële oprichtingsakte officieel tot stand. Maar haar activiteiten begonnen al eerder, en wel kort na het in Eindhoven (eerste aanleg) en Rotterdam (hoger beroep) in oktober 2018 gevoerde kort geding tussen bordeeleigenaar Janus Gladjakker en seksrobot Sadie, waarbij diverse latere bestuursleden een rol speelden. 

Op 16 mei 2019 vond de eerste ledenbijeenkomst plaats. Die middag verzamelden zich 52 aanwezigen in het Ondernemershuis Amsterdam in Amsterdam-Noord. Na een welkomstwoord van directeur Hubert Lut en een huishoudelijke vergadering onder leiding van voorzitter Robert van den Hoven van Genderen kon het inhoudelijke deel van het programma beginnen. Leonore ten Hulsen, student-bestuurslid, gaf de aftrap, gevolgd door een Horizonverkenning thema’s en discussie NVAIR, ingeleid door de voorzitter. Vervolgens sprak penningmeester Hub Dohmen over de vraag of de rechtspraktijk voldoende op de groei van AI- en robotrecht is voorbereid. Laatste spreker was Peter Werkhoven (TNO), die de aanwezigen boeide met een inleiding over AI als spiegel van de samenleving. Een paneldiscussie onder leiding van bestuursleden Merel Dorgelo en Willem Korthals Altes vormde de afsluiting van de bijeenkomst. Tijdens de borrel werd nog lang nagepraat.

De tweede ledenbijeenkomst werd op 12 december 2019 in het Atrium van CMS Advocaten in Amsterdam gehouden. Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66, besprak de noodzaak van een alerte overheid in verband met de ingrijpende gevolgen van AI-systemen en Romke Bontekoe hield een inleiding over het verschil tussen transparantie en voorspelbaarheid. De 36 aanwezigen verspreidden zich vervolgens over vier ledentafels, met als onderwerpen Missie en VisieEthiekKunst en AI, en Jong, die tevens de titels vormen van de op de bijeenkomst opgerichte werkgroepen. Tijdens de gesprekken werden onder meer plannen voor de toekomst besproken. Ook deze bijeenkomst werd met een geanimeerde borrel afgesloten.

Voor NVAIR Jong was deze ledenvergadering al voorafgegaan door open workshop (onder de titel Workshop Robotica) op 21 november 2019. Onder leiding van Brechtje van Bergen (eigenares van de Robotjesschool) en bestuurslid Julia van Leeuwen spraken de aanwezigen over robotica en alles wat daarmee samenhangt.

In de loop van het jaar verschenen voorts een (digitale) Nieuwsbrief (op 23 september 2019) en enkele Nieuwsflitsen (op 10 mei, 22 mei en 14 november 2019), steeds verzorgd door Giep Hagoort, secretaris van het bestuur. Ook kwam de NVAIR in het nieuws door interviews op BNR Nieuwsradio met de voorzitter op 3 januari en 4 maart 2019.

De NVAIR had aan het eind van 2019 84 leden, onder wie 16 studentleden.

Het bestuur bestond in 2019 uit Rob van den Hoven van Genderen (voorzitter), Giep Hagoort (secretaris), Hub Dohmen (penningmeester), Merel Dorgelo, Willem F. Korthals Altes en Leonore ten Hulsen (student-bestuurslid). Laatstgenoemde werd in de loop van 2019 opgevolgd door Julia van Leeuwen. Het bestuur vergaderde in 2019 zeven keer, op 22 januari, 12 februari, 3 april, 4 juli, 9 september en 30 oktober.

Geschreven door Willem Korthals Altes