AI-Actualiteiten kenmerkten het programma.

De 36 deelnemers aan de NVAIR decemberbijeenkomst zorgden voor een enthousiaste en actieve sfeer. De spreker van de dag, D66 parlementariër Kees Verhoeven, kon rekening op de volle aandacht van zijn publiek én op het nodige, constructieve weerwerk. Kees Verhoeven ziet het als zijn missie te werken aan een alert overheid als het gaat om ingrijpende gevolgen van AI systemen. Vanuit het publiek kwam de suggestie niet gelijk de instrumenten wetgeving en controle in te zetten maar om ruimte te maken voor vertrouwen en het stimuleren van een bewust digitaal burgerschap. De spreker gaf aan het gesprek met de NVAIR graag voort te zetten. Ook gaf hij zich op als lid van de NVAIR.

Transparantie versus Voorspelbaarheid

NVAIR-lid en inleider Romke Bontekoe maakte duidelijk dat wat AI betreft een groot verschil is tussen ‘transparantie’ en ‘voorspelbaarheid’, iets wat niet altijd duidelijk is. Een transparente AI (‘hoe het werkt’) betekent niet de uitkomsten beter voorspelbaar zijn. Door de verwerking van veel nieuwe data is voorspelbaarheid niet mogelijk. Wel riep de inleider de juristen onder de leden op na te denken over een goede definitie van het begrip transparantie. Aan zo’n definitie is grote behoefte, aldus Romke.

Ledentafels

Aan de vier ledentafels werd met grote betrokkenheid gewerkt aan het uitstippelen van plannen. De tafel Missie en Visie zal prioriteit geven aan het actief verzamelen van kennis en het vervullen van een platformfunctie. De tafel Ethiek neemt ‘Controle en Vertrouwen’ als thema en verbindt daaraan alle mogelijk te verkennen dilemma’s. De tafel Kunst en AI zal in de toekomst vooral aandacht vragen voor relevante exposities, voorstellingen en boeken. Ook staat het gezamenlijke bezoek aan een kunstmanifestatie over AI op de rol. Tenslotte de tafel Jong. Ideeën aan de tafel te over! O.a. speeddaten met bedrijven, uitwisselingen met studieverenigingen en het organiseren van excursies.

Tot slot: Waardering voor multidisciplinariteit

In zijn slotwoord dankte de voorzitter van de NVAIR, Rob van den Hoven van Genderen,  de sprekers en alle aanwezigen voor het gezamenlijke resultaat: een enthousiaste bijeenkomt met vertrouwen voor de toekomst. Persoonlijk vond hij het treffend dat de leden de multidisciplinaire aanpak zo op prijs stellen. Dit acht hij ook noodzakelijk om alle technische, juridische en zeker de maatschappelijke gevolgen van de AI en de “algoritmisering” van onze maatschappijHij riep de aanwezigen op elkaar weer te ontmoeten tijdens de ledenvergadering van 14 mei 2020. Opnieuw zal dan voor een aantrekkelijk  programma worden gezorgd met veel interactie met de leden.

Een meer uitgebreide rapportage van de decemberbijeenkomst zal terug te vinden zijn in de eerstvolgende NVAIR-Nieuwsbrief die eind januari 2020 verschijnt.

Tekst door: Giep Hagoort

Foto’s door: Julia van Leeuwen