Geacht NVAIR lid,

Op 5 oktober jl. heeft de Europese Commissie een nieuwe versie gepubliceerd van de Procurement Clauses of AI.

https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/procurement-ai/news/new-version-procurement-clauses-ai-available-supporting-responsible.

The community on the Procurement of AI is glad to announce the finalisation of the EU model contractual AI Clauses to use in procurements of AI and invites public organisations to pilot them and give the AI community feedback on their use. The clauses are developed for pilot use in the procurement of AI with the aim to establish responsibilities for trustworthy, transparent, and accountable development of AI technologies between the supplier and the public organisation.”.

Deze modelclausules anticiperen op de AI verordening. De tekst van de clausules is nog niet definitief omdat de tekst van de AI verordening nog niet definitief is. De standard clausules zijn gebaseerd op het voorstel voor de AI verordening. Er zijn twee varianten: voor high risk AI systemen en een light variant.

Het NVAIR lid Jeroen Naves (Pels Rijcken) is sterk betrokken bij het opstellen van deze modelclausules.

Bijeenkomst

Naar verwachting zal de praktijk te maken krijgen met partijen die deze modelclausules willen gaan gebruiken. Dat zouden ook partijen kunnen zijn die niet tot de publieke sector behoren. Wat betekenen deze modelclausules voor partijen? Wie krijgt welke verplichtingen en aansprakelijkheden? Waar zou een partij af willen wijken van deze modelclausules? Wat zouden de argumenten daarvoor kunnen zijn?

De NVAIR organiseert daarom een bijeenkomst om deze modelclausules te bespreken. Jeroen Naves is bereid gevonden de modelclausules toe te lichten.

Datum            : woensdag 22 november 2023

Aanvang        : 14.00

Einde             : 17.00

Locatie           : Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht

Programma

13.30              : inloop

14.00              : opening           

– inleiding: achtergrond en totstandkoming van deze proposals: door  Jeroen Naves (Pels Rijcken)

– visie op de twee model contract clauses : Joris Willems (NautaDutilh)

– visie vanuit opdrachtnemers: Sylvia Huydecoper (voorheen NLdigital).

– discussie.

16.30              : borrel

18.00              : einde

Deelnemers ontvangen een certificaat voor 2 juridisch inhoudelijke PO punten.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaande link:

EU model contractual AI clauses (hybride event) Tickets, woe, 22 nov. 2023 om 14:00 | Eventbrite