Het Parlement beoogt met de Resolutie de Commissie aan te zetten tot het opstellen van gemeenschappelijke regels voor AI-systemen. Maar wat als het aldaar getoonde AI-systeem dat analyseert of het hartritme afwijkingen vertoont een verkeerde inschatting maakt waardoor de patiënt te laat wordt geholpen? Grote kans dat gedupeerden van het kastje naar de muur worden gestuurd. Immers de zelflerende capaciteiten van AI-systemen vormen een uitdaging voor de vaststelling van (de relatie tussen) schade en schadeveroorzakend handelen.

https://www.njb.nl/blogs/aansprakelijkheid-voor-ai-systemen/