Beste leden,

Zoals aangekondigd vindt op dinsdag 18 juni a.s. een bijeenkomst plaats van de NVAIR.

De middag begint met de voorjaars ALV.

Daarna de themabijeenkomst over AI Governance.

Datum  : dinsdag 18 juni 2024

Locatie : het kantoor van Van Benthem & Keulen Advocaten, Archimedeslaan 61, 3584 BA Utrecht.

Aanmelden       : aanmelden kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/nvair-alv-themabijeenkomst-ai-governance-tickets-925277759687?aff=oddtdtcreator

Programma

14.00: aanvang en opening

14.15 – 15.00

 1. opening
 2. mededelingen
 3. verslag ALV 21.09.2023
 4. financiën:
  1. vaststellen jaarrekening 2022 (bijlage)
  2. vaststellen jaarrekening 2023 (bijlage)
 5. Verkiezing bestuursleden: Er hebben zich drie kandidaten gemeld: Linda Terlouw, Barry van der Laan en Julia van Leeuwen. Het bestuur stelt voor deze drie kandidaten te kiezen als bestuurslid.
 6. nieuws van de commissies / leden
  1. Verkiezing kascontrolecommissie leden
  2. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris.
 7. W.v.t.t.k.

Themabijeenkomst AI Governance

15.00 – 15.30: Joris Willems: introductie AI Governance

15.30 – 15.45: pauze

15.45 – 16.30: Kelly Vink: juridisch adviseur AI en data science bij de politie

16.30 – 17.30: delen kennis, ervaring ogv AI governance praktijk: wie doet wat, waar liggen kansen voor onze leden.

17.30 – 18.00: borrel

PO punten

Voor degene die voor deelname aan de themabijeenkomst PO punten willen krijgen, ligt bij aanvang en bij einde een presentielijst klaar.

Jos van der Wijst

Secretaris NVAIR