Aankondiging ALV + themabijeenkomst AI governance

Geachte lid,

Op dinsdag 18 juni a.s. van 13.30 – 17.00, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

Op de agenda staat:

–          Verkiezing nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich bij de secretaris melden.

–          Verkiezing kascontrolecommissie. Kandidaten kunnen zich bij de secretaris melden.

–          Vaststelling jaarrekening 2022. Deze wordt nog nagezonden.

–          Vaststelling jaarrekening 2023. Deze wordt nog nagezonden.

Aansluitend op de ALV houden we een themabijeenkomst over AI governance. Er komt nog meer informatie over programma en sprekers.

De locatie van de bijeenkomst op 18 juni a.s. zal ergens in Amsterdam zijn. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. Mochten er leden zijn die deze bijeenkomst willen hosten, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jos van der Wijst

Secretaris NVAIR